Humla Konsult är det lilla företaget
med stort engagemang och mycket sunt förnuft

Humla Konsult hjälper organisationer att:

- Hitta sitt unika arbetssätt inom arbetsmiljö, hälsa och företagshälsovård

- Sänka personalkringkostnader genom att prioritera rätt tjänster till rätt pris
- Skapa strukturerade arbetsprocesser med kraft och riktning mot tydliga mål
- Skapa bra beslutsunderlag inför utmaningar och förändringar 

- STARTSIDA
- TJÄNSTER
- TILL VILKEN NYTTA?

- LYCKAT
- OM ÅSA
- KONTAKT