- STARTSIDA
- TJÄNSTER
- TILL VILKEN NYTTA?
- LYCKAT
- OM ÅSA
- KONTAKT
 

Exempel på kunder

Botkyrka kommun
OPIC
Prevent
VHS Statligt ramavtal
Haninge kommun
Strängnäs kommun
Halmstad kommun
Siemens
Ahlsell
Rädda Barnen
Åre kommun
Västerås stad
Salems kommun
Svenska kyrkan
Regeringskansliet
SIDA
Apoteksakademin

Exempel på uppdrag

Tjänsteutvärdering
Analys av FHV-branschen
Beställarstöd
Behovsanalyser
Förstudie
Upphandlingsstöd
Strategiskt hälsoarbete
Utbildninginsatser

 

 


"Om man gör som man alltid gjort blir resultatet som det alltid blivit."