Varför ska du anlita Humla Konsult?

Nya ögon - nya perspektiv
Beprövad arbetsstruktur skapar tidsvinster för dig
Bred erfarenhet av liknande uppdrag
Oberoende externt stöd skapar öppen dialog
Prakiskt och konkret stöd som tydliggör sambandet mellan insats och resultat
Marknadsanalysen generar fler anbud och högre kvalitet i upphandlingen
Processstödet skapar insikt och fokus på resultat

Humla konsult hjälper dig att tydliggöra, möjliggöra och förstärka dina önskade resultat. Flera uppdrag har resulterat i en kostnadsminskning med 20-25% och bibehållen omfattning och kvalitet


 

- STARTSIDA
- TJÄNSTER
- TILL VILKEN NYTTA?
- LYCKAT
- OM ÅSA
- KONTAKT